הודעה לתקשורת קריאה לתיקון (Recall) להתאמת ההתקנה הקיימת ברכבים של התקן תדלוק אוניברסאלי להוראות תו תקן מחייב מס’ SI-6200-3

הודעה לבעלי רכבי ההסדר בהם הותקנה מערכת תדלוק אוניברסלית (“דלקן” / “פזומט” / “ספידומט”)

1. הרינו להזמין בעלי רכבים בהם הותקנה מערכת תדלוק אוניברסלית של חברת אורפק מערכות בע”מ או של חברת רוזמן חברה להנדסה בע”מ, על ידי מתקין מורשה, ואשר ההתקנה שבוצעה אצלם כללה ביצוע קדח בגוף הרכב (להלן: “רכבי הסדר”) לבצע תיקון (Recall) להתקנים אלה, וזאת על מנת להתאים את ההתקנה שבוצעה בפועל של מערכת התדלוק האוניברסלית להוראות תו תקן מחייב מס’ 6200-3-SI (להלן: “תו התקן”).
2. ההתאמה לתו התקן תכלול עיגון ואטימת הקדח ליד פיית התדלוק; הוספת חומר איטום וחומר למניעת חלודה (ככל שהדבר לא נעשה); וכן כל תיקון נוסף שנדרש על מנת שההתקנה לאחר הריקול תהיה בהתאם להוראות תו התקן.
3. חשוב לציין שההתקנה הקיימת בכלי הרכב אינה פוגעת בבטיחות הרכב או ביעילות הדלקן ותפקודו התקין.
4. הטיפול במסגרת קריאה זו צפוי לארוך כרבע שעה. בעלי הרכבים הכלולים בקריאה זו מוזמנים לבצעה בחינם אצל כל אחד מהמתקינים המורשים של חברות הדלק.
5. רשימה של המתקינים ופרטיהם ניתן למצוא באתרי האינטרנט של חברות הדלק בכתובות:
פז: www.paz.co.il/he-IL/pazomat/install-stations-orpak?searchTerm=&
דלק: www.delek.co.il/servicespots
דור אלון: www.doralon.co.il/speedomat-customer-service/?tab=authorized%20-installers-service
סונול: dalkan.sonol.co.il/?catid=%7B4A96F7BD-C390-4D37-990B-5F8CD2964F90%7D
בנוסף ניתן לפנות טלפונית לשרות לקוחות של אורפק בטל’ 03-5776865; ושל רוזמן בטל’ 03-5734821.
יש לתאם מראש עם המתקין המורשה את מועד ביצוע התיקון על מנת לקצר את זמן ההמתנה.

בכבוד רב

חטיבת השירות
רוזמן

חטיבת השירות
אורפק